Redaktionen

Bladets udgivelse varierer lidt afhængig af aktiviteterne, men principielt tilstræbes følgende udgivelsestidspunkter:

Nr. 1                ca. 1. marts

Nr. 2                ca. 1. juni

Nr. 3                ca. 1. september

Nr. 4                ca. 1. december

Indlæg skal – for at nå at komme med – typisk afleveres til redaktionen 10-15 dage før udgivelsestidspunktet.

Indlæg modtages helst som almindelig tekst-fil i Word.

Hvis dette ikke er muligt, kan indlæg også undtagelsesvis indleveres "på papir".

Billeder kan indleveres som jpg-fil eller andet læsbart format (via e-mail eller på CD-ROM) eller som papirbillede.

 

 

Ansvarshavende redaktør

Erling Heidler
Tlf.: 4817 0017
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Redaktionsmedlem

Niels Lund Christensen
Tlf.: 4390 4707
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte modtagne indlæg eller beslutte, at et indlæg bringes i et senere nummer af bladet eller - undtagelsesvis - ikke bringes (i sidste tilfælde vil forfatteren modtage en begrundelse for beslutningen).

Indlæg i bladet afspejler ikke nødvendigvis AS's officielle holdninger.

Se også Bladet