Bliv medlem

Tak for din interesse for Akademisk Skytteforening (AS)

Du kan på www.as-kbh.dk finde de fleste oplysninger om AS og de aktiviteter der tilbydes.

Du kan herudover møde på skydebanerne og se, om AS' aktiviteter er noget for dig, eller søge yderligere oplysninger om aktiviteterne og sektionerne ved henvendelse til de ansvarlige ledere. (Se kom i gang).

Du kan læse om Akademisk skytteforenings privatlivspolitik (persondataforordning) her >>

 

Sådan bliver du indmeldt

Du kan umiddelbart optages som aktivt medlem, hvis du har dansk indfødsret og er adgangsberettiget til en højere læreanstalt. Efter bestyrelsens godkendelse kan personer, som ikke fuldt ud opfylder disse kriterier, også optages. Som passive medlemmer kan bestyrelsen optage enhver, der måtte ønske det.

 

Kontingentet er halvårligt

 Aktiv: 26 - 65 år 370,-
 Aktiv: under 26 og over 65 år 270,-
 Passiv:   150,-

Du kan blive tilknyttet flere (eller alle) sektioner for samme medlemskontingent.

 

Indmeldelse sker ved indbetaling af kontingent til

bank reg.nr. 1551 konto 5 03 35 51

 

Tilmeld Betalingsservice

Det er muligt at tilmelde kontingentbetalingen via Betalingsservice.

 

Ved indmeldelse

Ved indmeldelse bedes du meddele følgende oplysninger til kontoret. Informationerne sendes til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Medlemsnummer meddeles efter indmeldelsen.

 For- og mellemnavne         
 Efternavn  
 Vej / gade nr.  
 Postnr. og by  
 Tlf. nr. privat  
 Tlf. nr. arbejde  
 Tlf. nr. mobil  
 e-mail adresse  
 Fødselsdato  
 Stilling  
 Aktiv eller passiv  
 Sektion(er) - sæt x - gerne flere
 Skydning  
 Gymnastik  
 Feltsport